ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

บริษัท ไทย แอดแวนเทค จำกัด เป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 เพื่อทำการขายสินค้าและให้บริการ

หลังการขายสำหรับลูกค้าในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน เราให้บริการลูกค้าในเรื่อง สารกึ่งตัวนำ, แผงพลังงานแสงอาทิตย์, 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์และภาคการผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์สูญญากาศ, แผ่นเวเฟอร์ที่ใช้สำหรับการทดสอบ, เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 

สำหรับการวิจัยพัฒนาและ ผลผลิต โดยทีมงานบริษัทเราจากทั่วโลก

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์