ภาพรวมธุรกิจของเรา

ภาพรวมธุรกิจของเรา

          แอดแวนเทค มี 5 สำนักงานในประเทศญี่ปุ่น ได้ดำเนินธุรกิจไปยังฐานในต่างประเทศอีก 8 ประเทศ เรามีกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นธุรกิจหลัก และได้รับความอุปถัมภ์จากลูกค้ามากกว่า 200 ทั่วโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม LCD นอกจากนี้ธุรกิจเวเฟอร์สำหรับทดสอบซึ่งเหมือนกันกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และยังมีธุรกิจในส่วนของการรีไซเคิล ที่ให้การบริการรีไซเคิลเวเฟอร์ที่ใช้แล้ว และรับซื้อสิ่งของที่สูญเสียจากการผลิตเหล่านี้ เช่น วัสดุซิลิกอนต่างๆจากบริษัทเหล่านี้

 

        นอกจากนี้ เราได้มีการริเริ่มโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นธุรกิจใหม่ ,ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ และเรายังมีการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนอื่นๆอีกด้วย

 

รายชื่อธุรกิจต่างๆ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์