เป้าสารสปัตเตอร์ริ่ง

เป้าสารสปัตเตอร์ริ่ง

                เราจัดหาและจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมผลิตสารกึ่งตัวนำ, จอแสดงผล(FPD), อุปกรณ์ออฟติคัล, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล(เรคคอร์ด มีเดี่ย), เป้าสารสปัตเตอร์หลากหลายชนิด ที่เป็นวัตถุดิบของฟิล์มบางสำหรับเคลือบแข็ง และที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

                เนื่องด้วยเรามีเครือข่ายที่กว้างขวางทั้งใน และต่างประเทศ เราจะเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ลูกค้าของเราต้องการ ทั้งสำหรับวิจัยและพัฒนา จนถึงระดับการผลิตสิ้นค้าเต็มรูปแบบ

รายชื่อสินค้า

เป้าสาร(Target) ที่เรามี

    โลหะ

   (Metal)
   Al · C · Cr · Cu · Ge · Co · Au · Hf · In · Fe · Pd · Mg · Mo · Ni · Nb · Pt
   Se · Si (Multi & Mono) · Ag · Ta · Ti · Sn · W · Zn · Zr · V · etc
    สารประกอบ

   (Oxide)
   Al2O3・CeO2・Cr2O3・CuO・Ga2O3・GeO2・In2O3・La2O3
   MgO・MnO2・Nb2O3・SiO2・Ta2O5・TiO2・WO3・ZnO・etc
   ฟิล์มใสนำไฟฟ้า

   (TCO)
   ITO(In2O3:SnO2)・AZO(ZnO:Al2O3)
   GZO (ZnO: Ga2O3) · IGZO (In: Ga: ZnO)
   ชนิดอื่นๆ

   (Rest of Targets)
   Carbides (carbide) · Florides (fluoride) · Nitraides (nitride)
   Alloy (alloy) · AgAlloy · AlAlloy · CoAlloy · CrAlloy · NiAlloy · TiAlloy · etc
  •  ยังสามารถจัดหาวัตถุดิบชนิดอื่นๆนอกเหนือจากตารางด้านบน กรุณาระบุรายละเอียดเฉพาะที่คุณต้องการแกเรา (ชนิดวัตถุดิบ ,ความบริสุทธิ ,ขนาด และอื่นๆที่ต้องการ)

  ขั้นตอนการยึดติด - การผลิตแผ่นแบ็คกิ้ง  และการขายอินเดี่ยมแบบก้อน

                  

  ขั้นตอนการยึดติด

                  ทำการยึดติดอย่างดีที่สุดสำหรับเป้าสารแต่ละชนิด และทำให้เหมาะสมกับการใช้งานเป้าสารมากที่สุด

  การผลิตแผ่นแบ็คกิ้ง 

                  เรามีการผลิตแผ่นแบ็คกิ้งหลากหลายชนิด เพื่อใช้เทคโนโลยีที่แม่นยำสำหรับอุตสาหกรรมผลิตสารกึ่งตัวนำ การผลิตอุปกรณ์แอลซีดี และการผลิตชิ้นส่วนในงานสูญญากาศ

  การขายอินเดี่ยมแบบก้อน

                  เนื่องด้วยเรามีเครือข่ายที่กว้างขวางทั้งใน และต่างประเทศ เราจึงมีการขายอินเดี่ยมแบบก้อนที่คุณภาพสูง และต้นทุนต่ำ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการกู้คืนและการทำให้บริสุทธิ์

  เป้าสารสซิลิกอน

                 

                  เรามีการจัดการเรื่องของวัสดุซิลิกอนมากมายทั้ง ธุรกิจซิลิกอนเวเฟอร์สำหรับทดสอบ และธุรกิจการรีไซร์เคิลซิลิกอนสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสารกึ่งตัวนำ รวมถึงอุตสาหกรรมโซล่าเซล
                  ความบริสุทธิ์ของซิลิกอนทั้งแบบผลึกเดี่ยวและหลายผลึกกำหนดได้, ค่าความต้านทาน, ขนาดและรูปร่างเรายังสามารถทำตามที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย

  เป้าสาร GZO, AZO (สำหรับฟิล์มใสนำไฟฟ้า)

                  เป้าสารอินเดียม - ทินออกไซด์ (ITO) มีความต้องการอย่างมากเนื่องจากผลิตภัณฑ์ฟิล์มใสนำไฟฟ้าได้มาการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่อินเดี่ยมที่เป็นองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบที่หายาก และราคาที่สูง จึงเป็นปัญหาที่ต้องกังวลเรื่องการจัดหา ด้วยเหตุนี้ ZnO จึงใช้วัสดุทางเลือกของอินเดียม - ทินออกไซด์ ที่อยู่ในการพัฒนาความต้องการเร่งด่วน (GZO, AZO) เราจึงเสนอเป้าสารดังนี้

  ใช้สำหรับ    ฟิล์มใสนำไฟฟ้า, การผลิตทีเอ็ฟที-แอลซีดี, โอแอลอีดี, ฟิล์มบางสำหรับสังเคราะห์แสง
  ความบริสุทธิ์    3N
  ความหนาแน่น    5.5 ก / ลบ.ซม.
  ความยาวสูงสุด    550 มม
  ความกว้างสูงสุง    300 มม
  ความหนาสูงสุด    12 หรือ 20 มม

  เป้าสารโครเมี่ยม

  ใช้สำหรับ   การผลิตทีเอ็ฟที-แอลซีดี, โอแอลอีดี, พีดีพี, กรองสี, โฟโต้มาคส์, การเคลือบแข็ง
  ความบริสุทธิ์    3N、3N5、4N、4N5
  ความยาวสูงสุด    2500 มม
  ความกว้างสูงสุง    1500 มม
  ความหนาสูงสุด    50 มม
  ความแม่นยำ    0.5 มม
  ผิวหน้าเป้าสาร    Grinded Ra 1.6 um

  เป้าสารอลูมิเนี่ยม

  ใช้สำหรับ

      โซล่าเซล, ออแกนิค อีแอล · สารกึ่งตัวนำ และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

  ความบริสุทธิ์     สูงสุด 5N5
  • นอกจากนี้ยังมีการจัดการวัสดุที่ควบคุมเป็นจำนวนสิ่งเจือปน <1 ppb

  เป้าสารไทเทเนี่ยม

  ใช้สำหรับ     สารกึ่งตัวนำ และกระจกออฟติคัล-ฟิล์มแข็งอื่น ๆ
  ความบริสุทธิ์     สูงสุด 5N5

  สำหรับกระบวนการผลิตของเป้าสารสปัตเตอร์ริ่ง

  การหลอม/เผาเป้าสาร

  กระบวนการหลัก

                    เราผลิตเป้าสารและแผ่นแบ็คกิ้งต่าง ๆ พร้อมการควบคุมคุณภาพอย่างละเอียด ที่ศูนย์ทดลองนากาโนะ(ประเทศญี่ปุ่น) และ โรงงานที่ซูโจว(ประเทศจีน) ซึ่งเป็นฐานการผลิคเป้าสารและแผ่นแบ็คกิ้งของเรา

  OAO POLEMA

                    เราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าในประเทศญี่ปุ่น ของบริษัท OAO POLEMA (สำนักงานใหญ่ : รัสเซีย, ติดตามผล, POLEMA)

  เกี่ยวกับ POLEMA

                    สำนักงานใหญ่ POLEMA ที่รัสเซีย, สหรัฐอเมริกา, เยอรมัน, เกาหลีใต้ ,ใต้หวัน และอื่นๆ เป็นผู้ผลิตโครเมี่ยมที่ใหญ่ที่สุด และมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก  มีสินค้าผงโลหะผสมชนิดต่างๆ ในเทคโนโลยีฟิล์มบาง และอุตสาหกรรมขั้นสูง, เป้าสารสปัตเตอร์ริ่ง, เป็นผู้ผลิตและขายเบ้าหลอมต่างๆ และสินค้าจำพวกเดียวกัน

  จำนวนพนักงานทั้งหมด

     900 คน (เมื่อปลายปี 2551)

  ทุนจดทะเบียน

     7,000,000 ดอลล่าสหรัฐ (ประมาณ 700 ล้านเยน ,210 ล้านบาท)

  ยอดขายทั้งหมด

     100 ล้านดอลล่าสหรัฐ (ประมาณ 10 ล้านล้านเยน/ เมื่อปลายปี 2551)

  ชนิดสินค้า

     มากกว่า 500 ชนิด

  ที่ตั้งโรงงาน

     รัสเซีย (เขต TULA)

  หมายเหตุ

    กลไกการศึกษาและกลไกการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติรัสเซีย

  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์